سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با فیلم سینمایی«دیدم این فیلم جرم است» گفت: اکران یا عدم اکران فیلم سینمایی مذکور به قوه قضاییه مربوط نیست.

پایگاه خبری تئاتر: غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به ورود قوه قضائیه در مورد فیلم‌های سینمایی که دچار مسأله شده بودند، قوه قضاییه قصد ورود به موضوع عدم اکران فیلم سینمایی "دیدن این فیلم جرم است" دارد؟ گفت: در حوزه هنر و سینما خواهان این هستیم که خود متولیان مربوطه در ارشاد و سازمان سینمایی این کارها را انجام دهند که ما مداخله نکنیم. وی افزود: در این مسئله قوه قضاییه نظر خاصی ندارد . تدابیر مربوطه، تدابیر درون سازمانی است و اگر به این نتیجه برسند که اکران شود، اکران می شود . نظر خاصی نداریم مگر اینکه به این نتیجه برسیم که وظیفه ای به درستی انجام نشده است.