مالکان فیلم «همچنان که می مردیم» از اکران در گروه «هنر و تجربه» انصراف دادند.

پایگاه خبری تئاتر: «همچنان که می مردیم» عنوان فیلم بلند مرتضی سیاری است که قرار بود از اواخر آذر در گروه «هنر و تجربه» روی پرده برود ولی مالکان اثر از اکران فیلم خود انصراف دادند. تهیه کنندگی این فیلم را شرکت فرهنگ فیلم تهران برعهده دارد و فیلمنامه آن نوشته بهنام عابدی، مصطفی سیاری و حامد حسینی عسگری است. داستان این فیلم نیز درباره خانواده ای است که با هدایت یکی از برادرها عازم سفری می شود که ظاهرا هیچ یک از اعضا اطلاع درستی از مقصد ندارند... سانس های در نظر گرفته شده برای این فیلم در اختیار دیگر آثار روی پرده در گروه «هنر و تجربه» قرار می گیرد.