تازه‌ترین آمار فروش فیلم‌های سینمایی در حالی منتشر شد که باز هم «مطرب» مصطفی کیایی در صدر آن قرار دارد.
پایگاه خبری تئاتر: در صدر آمار فروش سینما‌ها همچنان نام «مطرب» به چشم می خورد که ۲۶ میلیارد تومان را رد کرده و فقط یک گام فاصله دارد تا شکستن رکورد «متری شش و نیم» و قرارگیری در صدر فروش سال۹۸ سینماها. به دنبال «مطرب» کمدی «چشم و گوش بسته» قرار گرفته که ۸ میلیاردی فروش داشته است. «…رد خون» بعد از نزدیک به ۳ماه اکران فقط اندکی بیش از ۶ میلیارد فروخته و به دنبال آن «هزارتو» قرار گرفته که ۵٫۵ میلیارد را رد کرده است. دو فیلم تازه اکران شده «آشفتگی» و «مشت آخر» نیز هر کدام نزدیک به ۵۰ و ۱۵ میلیون فروش داشته اند. آمار فروش تا ابتدای جمعه ۲۹ آذر ۱۳۹۸ به شرح زیر است: (تمامی ارقام به تومان است) –مطرب ۲۶میلیارد و ۱۰۰میلیون (۴۴روز) –چشم و گوش بسته ۸میلیارد و ۱۰۰میلیون (۴۴روز) –ماجرای نیمروز: رد خون ۶میلیارد و ۳۵۰میلیون (۸۶روز) –هزارتو ۵میلیارد و ۶۰۰میلیون (۵۸روز) –منطقه پرواز ممنوع ۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون (۴۴روز) –بنیامین ۲میلیارد و ۲۰۰میلیون (۴۴روز) –جاندار ۱میلیارد و ۱۰۰میلیون (۹روز) –تورنادو ۷۵۰میلیون (۴۴روز) –آخرین داستان ۳۵۰میلیون (۲۳روز) –خداحافظ دختر شیرازی ۲۷۰میلیون (۱۶روز) –بیست و سه نفر ۲۶۰میلیون (۹روز) –معکوس ۱۵۰میلیون (۲۳روز) –لیلاج ۹۵میلیون (۲۳روز) –آشفتگی ۵۵میلیون (۲روز) –مشت آخر ۱۵میلیون (۲روز)