یک عضو کیمسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان این که ما باید از آثار هنری و ادبی که محتوای غنی در خود دارند حمایت کنیم با اشاره به انیمیشن «آخرین داستان» گفت: ما می‌توانیم برای اکران این انیمیشن در سینماها مساعدت‌های لازم را در نظر بگیریم تا این انیمیشن در کشور جای بیفتد.
پایگاه خبری تئاتر: اصغر مسعودی در خصوص لزوم توجه به آثاری مانند انیمیشن «آخرین داستان» که محتوای غنی ملی و میهنی کشور را به نمایش می گذارد گفت: محتوای غنی فرهنگ ایرانی- اسلامی ما بسیار وسیع است. حتی پیش از ورود اسلام به ایران شاهد این بودیم که توحید بر فرهنگ ایران حاکم بوده است. وی افزود: ما به عینا شاهد این فرهنگ و محتوای غنی در آثار هنری و ادبی مختلف مانند شاهنامه فردوسی، بوستان و گلستان سعدی و مثنوی معنوی مولوی هستیم. وی افزود: اما متاسفانه در این حوزه یک ایرادی هم وارد است که نمی‌دانیم باید این ایراد را متوجه چه کسی بدانیم. آن ایراد این است که ما نتوانستیم آن طور که باید در آثار خود از این فرهنگ غنی درست استفاده کنیم. علیرغم وجود غنای محتوا در نمایش و فیلم مناسب عمل نکردیم. اگرچه ما شاهد آثاری همچون فیلم یوسف پیامبر نیز بودیم که از شبکه‌های کشورهای مختلف نیز پخش می‌شد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانی که برخی قصد دارند نگاه‌های منفی را به جامعه و جوانان ما تزریق کند یک ضرورت است که ما از این گونه آثار حمایت کنیم. علیرغم این که محتوای این اثر یا شاهنامه بسیار غنی است اما باید تسهیلات لازم را برای این حوزه داشته باشیم. برای مثال ممکن است برخی سینماها بخواهند این اثر را به نمایش بگذارند ولی به دلیل عدم استقبال شاید این کار را انجام ندهند. ما می توانیم مساعدت‌های را در این امر داشته باشیم تا حداقل این انیمیشن در کشور جای بیفتد و یک راهگشایی در این حوزه ایجاد شود.