در آئین شب یلدای خانه تئاتر، تئاتر یک زندانی را از بند رها کرد.
پایگاه خبری تئاتر: این مراسم که در سالن فرخی یزدی باغ موزه قصر برگزار شد، در میانه این مراسم اجرایی کوتاه از یک نوجوان زندانی پیش بینی شده بود که پس از پایان اجرا، حکم آزادی این نوجوان در میان تشویق تماشاگران، بدون اطلاع قبلی به او اعطا شد.
شهرام گیل آبادی، مدیرعامل خانه تئاتر در صحبت کوتاهی، آزادی این نوجوان دربند، به دلیل فعالیت های نمایشی را یکی از دست آورد های هنر نمایش دانست و آرزوی زندگی جدید و افق روشن برای او داشت.
در این مراسم اعضاء هیئت مدیره مرکزی و ۱۷ انجمن خانه تئاتر از جمله بهزاد فراهانی، اصغر همت، مسعود دلخواه، نادر برهانی مرند... و تعدادی از مدیران فرهنگی همچون دکتر حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، رجبی معمار، مدیرعامل خانه هنرمندان... حضور داشتند.