پس از انتشار خبر حضور بهروز وثوقی در فیلم آشغالهای دوست داشتنی اصل ساخته محسن امیریوسفی ، علی رویین تن کارگردان سینمای ایران یادداشتی خطاب به بهروز وثوقی منتشر کرد.
پایگاه خبری تئاتر: متن این یادداشت به شرح زیر است : آقای بهروز وثوقی. سلام و سلامتی ت باد که می دانم سلامت تر و قبراق تر خواهی شد اگر به سینمای ایران و مردم ایران بپیوندی. شما کاری کرده اید که چهل سال هم نتوانست هنر ت را نزد مردم فراموش کند. و منبع آن قدر غنی ست که هر سال چند برابر هم می شود. با این که سینما و تأتر و تلویزیون ایران پس از انقلاب به چنان فخری در بازیگری دست یافته که همه انگشت به دهان مانده باشند. اما این دلیل نمی شود تا نیایی. مسعود کیمیایی در هر شرایطی چنان زیبا از تو یاد می کند که دل هر کارگردانی را بلرزاند. چقدر دل مردم ایران برای دیدن شما کنار کیمیایی با موسیقی اسفندیار منفرد زاده تنگ شده است. دریغ نکن، بلند شو و بیا تا بدانیم آیا کسی هست بتواند استقبال از تو را تاب نیاورد. و دم محسن امیر یوسفی غیر متعارف هم گرم که سراغ تو آمده است. منتظریم. بیا یوسف گم گشته بازیگری سینمای ایران. علی رویین تن سرمای ۱۳۹۸