با آغاز اکران فیلم سینمایی «زیرنظر» هنوز حوزه هنری این فیلم را در برنامه سینماهایش قرار نداده. است.
پایگاه خبری تئاتر: با آغاز اکران فیلم سینمایی «زیرنظر» هنوز حوزه هنری این فیلم را در برنامه سینماهایش قرار نداده است. محمد شایسته تهیه‌کننده «زیرنظر» در این مورد به  گفت: هرچند با رایزنی به دنبال حل مشکل بوده‌ایم ولی گویا اساسا با کل فیلم مشکل دارند و نه سکانسهای خاص چون حتی یک سالن هم به «زیرنظر» نداده‌اند. محمد شایسته تهیه کننده «زیرنظر» ضمن اعلام قرار ندادن حتی یک سانس برای اکران ،تاکید کرد: همان طور که به مدیران حوزه هم گفته‌ام حالا هم می‌گویم تحریم کار ظالمانه‌ایست که از آمریکا بر مردمان مظلوم اعمال می‌شود و از حوزه بر سینماگران مستقل و غیرمتصل! تهیه‌کننده «زیرنظر» درباره ممنوعیت پخش تیزر تلویزیونی فیلمش هم اظهار داشت: تلویزیون تاکنون که به ما تیزر نداده و نمیدانم در روزهای آینده چه خواهد شد ولی تجربه می‌گوید وقتی در ابتدا تیزر نمی‌دهند اینکه در آینده نزدیک تیزر بدهند هم چندان ممکن نیست.