علی اصغر دشتی می‌گوید در «طراحی اجرا مستقل از متن» باید درباره چگونگی و فرآیند اجرا اندیشید و برنامه‌ریزی کرد.
پایگاه خبری تئاتر:  کارگاه «طراحی اجرا مستقل از متن» با حضور علی‌اصغر دشتی شنبه هفتم دی در چهارمین همایش برگزیدگان جشنواره‌های تئاتر استان‌ها در پلاتو شماره دوی تئاتر شهر برگزار شد. علی اصغر دشتی در ابتدای این کارگاه بعد از دریافت نقطه نظر شرکت کنندگان درباره عناصر یک نمایش بیان کرد: تمامی عناصر یک نمایش که از نگاه شما شامل کارگردان، بازیگر، مخاطب و ... می‌شوند و در گذر زمان تغییر کردند یا نه، گروه اجراکنندگان یا سازندگان هستند که در مقابل گروه تماشاکنندگان قرار می‌گیرند. وی ادامه داد: تئاتر بر اثر ملاقات گروه اجراکننده و تماشاکننده در زمان و مکان معین شکل می‌گیرد، وقتی به این مثلث تئاتر نگاه می‌کنیم یک پدیده به نام کارگردان می‌بینیم. حال باید ببینیم که کارگردان چه ویژگی و امتیازی دارد که به واسطه آن می‌تواند کارگردانی کند. کارگردان به تنظیم مدل ملاقات این دو گروه در مکان و زمان می‌پردازد. این هنرمند سپس درباره ویژگی‌هایی که یک کارگردان باید از آن برخوردار باشد توضیح داد: در گام نخست کارگردان باید دارای جهان‌بینی باشد و به واسطه آن پویایی یا ایستایی شکل می‌گیرد، گام دوم زیبایی‌شناسی است که وجه تمایز کارگردانان نسبت به هم است. نکته قابل اهمیت این است که تمایز کارگردانان در این موارد به شکل‌گیری جامعه مخاطب متفاوتی برایشان ختم می‌شود. گام سوم استفاده از شیوه‌‌ای برای موثر واقع شدن در جهت ارتباط بین اجراکننده و تماشاکننده است. وی افزود: هر آنچه کارگردان را در رسیدن به ایجاد ملاقات بین این دو گروه کمک می‌کند، ابزاری برای رسیدن به اجراست. بیش‌تر تولیدات نمایشی و هنری دنیا بر متن یا نمایشنامه اتکا دارند، یعنی نقطه مکتوب شده گفتارها و رویدادها که ما سعی می‌کنیم با استفاده از ابزارها آن را ارائه دهیم. دشتی با اشاره به ارتباط متن و اجرا گفت: متن یک اثر کامل است و می‌خواهد از طریق اجرا کامل‌تر شود، کارگردان باید نمایشنامه را به اجرا تبدیل کند. ما در طراحی اجرا مستقل از متن درباره اینکه نمایشنامه را چطور خلق کنیم حرف نمی‌زنیم بلکه درباره چگونگی شکل گیری فرآیند اجرا صحبت می‌کنیم. چهارمین همایش برگزیدگان جشنواره‌های تئاتر استان‌ها تا 10 دی ماه در مجموعه تئاتر شهر و هتل باباطاهر در حال برگزاری است. سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند 10 تا 20 بهمن ماه امسال برگزار می‌شود. آدرس سایت جشنواره fitf.theater.ir  است.