نمایشنامه «غلامرضا لبخندی» نوشته کهبد تاراج توسط نشر ورا به چاپ رسید.

پایگاه خبری تئاتر: نمایشنامه «غلامرضا لبخندی» نوشته کهبد تاراج که فروردین و اردیبهشت امسال در تماشاخانه ایرانشهر در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته بود توسط نشر ورا (بوتیمار سابق) به چاپ رسید.

در خلاصه این اثر آمده است: ٢٢ سال پیش غلامرضا خوشرو معروف به خفاش شب شروع به قتل های زنجیره ای می‌کند ... .

این نمایشنامه همچنین در پنجمین همایش رادی شناسی نامزد دریافت جایزه شده بود.

پیش از این نمایشنامه های «جوادیه»، «سوگواری قبل از مصیبت» و «نظام آباد» از کهبد تاراج توسط نشر پایتخت چاپ و در بازار کتاب عرضه شده بود.

رونمایی از این نمایشنامه به زودی برگزار می‌شود.