نمایش حقیغت حقیغت به کارگردانی امیرعلی ابراهیمی از 22 دیماه در تماشاخانه شانو روی صحنه می رود

نمایش حقیغت حقیغت به کارگردانی امیرعلی ابراهیمی از 22 دیماه در تماشاخانه شانو روی صحنه می رود

  • نویسنده :
  • منبع :