برنامه نمایش انجمن سینمایی فیلم سازان انیمیشن ایران (آسیفا ) با عنوان " انیمیشن های کوتاه برادران عابدی" برگزار خواهد شد.

پایگاه خبری تئاتر: این برنامه شامل نمایش و تحلیل آثار کیانوش و فرنوش عابدی می باشد که تحلیل آنها را بهرام جلالیپور بر عهده خواهد داشت.

انیمیشنهای برادران عابدی از مطرح ترین آثار کوتاه طی سال های اخیر بوده است. این جلسه در روز پنجشنبه هفدهم بهمن ماه جاری ساعت ۱۴ الی 17 در خانه هنرمندان ایران، سالن استاد جلیل شهناز برگزار می شود و ورود برای تمام علاقمندان آزاد خواهد بود.

جلسه نمایش " انیمیشن های کوتاه برادران عابدی" آخرین برنامه کمیته نمایش آسیفا در سال جاری خواهد بود. " نخستین انیمیشن های ایران "، "بزرگداشت عبداله علیمراد "، "بزرگداشت علی اکبر صادقی"، "مروری بر آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان"، "مروری بر انیمیشن های مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی" و نمایش و تحلیل آثار نسل کنونی فیلمسازان انیمیشن ایران از جمله جلسات انجمن آسیفا طی فعالیت دو ساله اخیر بوده است.

مهرداد شیخان مسئول کمیته نمایش آسیفا است.

  • نویسنده :
  • منبع :