هنرمندانی که تمایل به پخش تیزر صوتی خود از این شبکه رادیویی را دارند، می‌توانند فایل صوتی خود را به روابط‌عمومی اداره کل هنرهای نمایشی ارسال کنند.

پایگاه خبری تئاتر: در پی توافق اداره کل هنرهای نمایشی با مدیر مرکزهنرهای نمایشی رادیو تیزر تبلیغاتی صوتی نمایش‌های روی صحنه از طریق این رسانه پخش می‌شود.

هفته گذشته جلسه‌ای بین حسین طاهری مدیرکل هنرهای نمایشی و مهدی دهقان‌نیری ریاست مرکز هنرهای نمایشی و مدیر رادیو نمایش برگزار شد که در پی آن توافق شد تا این رادیو، به پخش تیزرهای تبلیغاتی تئاترهای روی صحنه بپردازد. هنرمندانی که تمایل به پخش تیزر صوتی خود از این شبکه رادیویی را دارند، می‌توانند فایل صوتی خود را (که باید بین 30 ثانیه تا یک دقیقه باشد) به روابط‌عمومی اداره کل هنرهای نمایشی ارسال کنند.

بدیهی است که فایل‌های صوتی ارسالی باید دارای کیفیت استداندارد باشند.

 

  • نویسنده :
  • منبع :