عوامل «شنای پروانه» به مناسبت تولد طناز طباطبایی بخشی از تصاویر پشت‌صحنه فیلم را منتشر کردند.

  • نویسنده :
  • منبع :