فیلم مهدی فرد قادری در بخش مسابقه هفدهمین دوره جشنواره سالنتو در ایتالیا رقابت خواهد کرد.

  • نویسنده :
  • منبع :