پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، فراخوان هم‌اندیشی «میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران» را منتشر کرد.

پایگاه خبری تئاتر: پژوهشکده هنرِ فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران با مشارکت گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان هنر و سازمان فرهنگی ‌اجتماعی ‌ورزشی شهرداری تبریز و همراهی مؤسسة آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان، مؤسسة آموزش عالی نبی اکرم(ص) تبریز و معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران (تئاتر مولوی) در نظر دارد هم‌اندیشی «میرزا آقا تبریزی؛ پیشگام ادبیات نمایشی در ایران» را با هدف مطالعة زمینه‌های پیدایش و سیر تحول تئاتر و ادبیات نمایشی و ارائة خوانش‌های نوین از نخستین آثار ادبیات نمایشی در ایران برگزار  نماید. ‌پژوهشگران علاقه‌مند می‌توانند یافته‌های پژوهشی خود را حول محورهای مطالعاتی زیر به دبیرخانه این هم‌اندیشی ارسال کنند:

1ـ شرح احوال و دیدگاه‌ها

ـ شرح احوال میرزا آقا تبریزی بر پایة مستندات، دست‌نوشته‌ها و متون تاریخی؛

ـ بنیان‌های فکری و اهداف سیاسی ـ اجتماعی میرزا آقا تبریزی در گرایش به تئاتر اروپایی؛

ـ کارکردهای اجتماعی و اخلاقی تئاتر اروپایی از دیدگاه میرزا آقا تبریزی؛

ـ مواجهة فکری میرزا آقا تبریزی با سایر اندیشمندان و نویسندگان هم‌عصر خود.

2ـ مطالعات تاریخی، تطبیقی و بینامتنی

ـ نمایشنامه‌های میرزا آقا تبریزی در پیوند با رویدادهای تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران؛

ـ تطبیق و مقایسة رویکردهای اندیشه‌ای ـ‌ ادبی میرزا آقا تبریزی با دیگر نویسندگان هم‌عصر وی؛

ـ تحلیل برگرفتگی‌ها و مناسبات بینامتنی در آثار میرزا آقا تبریزی و دیگر آثار نمایشی و ادبی نویسندگان هم‌عصر وی؛

ـ بازآفرینی نمایشنامه‌های میرزا آقا تبریزی در صحنة تئاتر (اقتباس‌ها، نمایش‌پردازی‌ها و بازخوانی‌های نمایشی).

3ـ مطالعات درون‌متنی

ـ مضمون‌شناسی، ساختارشناسی و شخصیت‌پردازی در نمایشنامه‌های میرزا آقا تبریزی؛

ـ ویژگی‌های زبان‌شناختی و آرایه‌های ادبی در نمایشنامه‌های میرزا آقا تبریزی؛

ـ نمایشنامه‌های میرزا آقا تبریزی از دیدگاه سبک و شیوة اجرا؛

ـ بررسی نمایشنامه‌های میرزا آقا تبریزی در چارچوب رویکرد‌های تحلیلی مختلف.
علاقه‌مندان برای شرکت در این هم‌اندیشی می‌توانند چکیدة ‌مقالات خود را حداکثر تا 30مهرماه ۱۳۹۹به نشانی رایانامه tabrizi@aria.ac.ir ارسال کنند. پس از داوری اولیه، چکیده ‌مقالاتِ منتخب اعلام خواهد شد. مهلت ارسال اصل مقالات 30دی‌ماه 1399 خواهد بود. همچنین پس از داوری نهایی، عناوین مقالات برگزیده تا 15 بهمن‌ماه 1399 اعلام خواهد شد. این هم‌اندیشی در روزهای 4 و 5  اسفندماه 1399 در تهران و تبریز برگزار خواهد شد. مخاطبان می‌توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به دبیرخانة هم‌اندیشی به نشانی خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از خیابان امام خمینی(ره)، نبش کوچه شهید حسن سخنور، شماره ۲۹، مراجعه کنند و یا با شماره‌های 2ـ66956190 تماس بگیرند

  • نویسنده :
  • منبع :