پروانه ساخت ۲ فیلم سینمایی توسط شورای صدور پروانه ساخت صادر شد.

پایگاه خبری تئاتر: شورای صدور پروانه ساخت با تولید ۲ فیلم سینمایی موافقت کرد.

در آخرین جلسه شورای پروانه ساخت سینمایی فیلم «خانه خودم» به نویسندگی، تهیه کنندگی و کارگردانی محمدعلی طالبی، «نگهبان شب» به نویسندگی مشترک رضا میرکریمی و محمد داوودی، کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی مجوز ساخت گرفتند.

  • نویسنده :
  • منبع :