یک کارشناس سینما با اشاره به اینکه بررسی آمار سال‌های اخیر ، وضعیت فوق اورژانسی سینما را نشان می‌دهد، گفت:‌ اگر تمهیدات لازم برای مدیریت بحران سینما اندیشیده نشود، پیش‌بینی کاهش حدود ۸ تا ۱۰ میلیون مخاطب برای سینمای امسال به قطعیت خواهد رسید و برای جلوگیری از تعطیلی سینماهای کشور ضروری است که اصلاحات اساسی در سیاست‌های تولید، توزیع و نمایش فیلم ایجاد شود.

چارسو پرس: امیرحسین علم‌الهدی در مقایسه‌ای آماری میزان فروش و مخاطب سینما را در فصل بهار سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ بررسی کرده و نتیجه آن را در اختیار این خبرگزاری قرار داده است.  

او در مقدمه این بررسی نوشته است:‌ «سه ماه دیگر هم از ورود به قرن جدید گذشت و برای سینمای ایران - با نگاهی به آمار میزان کارکرد سه ماه - نشان دهنده ادامه وضعیت بحرانی سینما نسبت به نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ است و باز هم بهتر است  متولیان دولتی و صنفی سینما برای خروج از این بحران فکر اساسی و عاجل نمایند.»

حالا ببینیم سینمای ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد (به جز سال ۱۳۹۹ که سینماها در این سه ماه بخاطر پاندمی کرونا تعطیل بودند) چه میزان فروش و مخاطب داشته است:

این آمار نشان می‌دهد که مخاطب ۹ میلیون و ۶۷۲ هزار نفری بهار سال ۱۳۹۵ به ۳ میلیون و ۷۲۲ هزار نفر در بهار ۱۴۰۱ رسیده است.

علم‌الهدی درباره این مقایسه‌ها تاکید می‌کند: «آمار جدول‌های فوق نشان‌دهنده وضعیت کلی سینما در سال جاری است و کاهش بیش از  ۶ میلیون نفر مخاطب امسال به نسبت سال ۱۳۹۸ مؤید این نکته است که سینما در وضعیت فوق اورژانسی است. با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی قشر "سینمارو" اگر  باز هم تمهیدات لازم برای مدیریت بحران سینما اندیشیده نشود، پیش‌بینی حدود ۸ تا ۱۰ میلیون مخاطب برای سینمای امسال به قطعیت خواهد رسید. با  توجه به رونق نسبی سینمای جهان باید جهت جلوگیری از تعطیلی سینماهای کشور اصلاحات اساسی در سیاست‌های تولید، توزیع و نمایش فیلم ایجاد شود تا توان ادامه حیات سینما حداقل تضمین اولیه داشته باشد.»

منابع آمار:

گزارش سالانه سازمان سینمایی کشور

سامانه مدیریت فروش و اکران سینما

///.

  • نویسنده :
  • منبع : خبرگزاری ایسنا