رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در مورد سرانجام اجرای طرح ساماندهی اطراف تئاتر شهر توضیحاتی را ارائه کرد.

چارسو پرس: علیرضا نادعلی در مورد سرانجام طرح ساماندهی حریم تئاتر شهر تهران، گفت: اجرای این طرح همچنان روی میز شهرداری تهران است و در این مدت برای زمان اجرای طرح، مراعات کردیم تا التهاب به فضای جامعه اضافه نشود.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح برعهده شهرداری منطقه ۱۱ است، گفت: شهرداری منطقه باید  ساماندهی دستفروشان دور تئاتر شهر و بوستان دانشجو را انجام دهد. همچنین طرح هایی برای داخل بوستان داریم و حفظ حریم تئاتر شهر نیز توسط سازمان زیباسازی در حال انجام بوده و قرار است در اسفندماه این طراحی ها را دریافت کنیم تا پس از تأیید برای اجرا، وارد فاز جدید شویم.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران افزود: شهرداری منطقه۱۱ بابت زحمتی که می بایست برای ساماندهی فضای پیرامونی تئاتر شهر و بوستان دانشجو می کشید، کوتاهی کرده است و البته باید بگویم که شهرداری منطقه ۱۱ اقداماتی را انجام داد اما مصادف شد با اتفاقات و شلوغی ها و نخواستند با اجرای طرح، التهابی اضافه کنند؛ اما به تازگی مشاهده کردم که جلوی تئاتر شهر مجددا، غرفه و بساط و.... پهن شده است. البته اصل غرفه و... ایرادی ندارد، اما همین مسائل موجب آسیب اجتماعی می کند.

وی با بیان اینکه برای ساماندهی حریم تئاتر شهر کمیته ای تشکیل شد و در آن کمیته مصوب کردیم که اجازه داده نشود که هیچ بساط گستر و دستفروشی فعالیت کند، افزود: از دوستانمان در شهرداری می‌خواهیم هرچه سریعتر نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کنند.

وی در مورد تعیین حریم تئاتر شهر نیز افزود: سازمان میراث فرهنگی حریم را مشخص کرده اما قرار شد برای مشخص شدن این حریم از المان هایی استفاده کنیم که حصار نباشد اما حریم تئاتر شهر را مشخص کند که طرحی روی میز است تا با الهام از آن طرح هایی را تدوین  کنند و نهایتا طرح نهایی با نظر همه طرفین تصویب و اجرا می شود که تا اسفندماه سازمان زیباسازی فرصت دارد.

نادعلی در پاسخ به این سوال که آیا این طرح در اسفندماه آغاز می شود؟ افزود: ان‌شاءالله باید اجرای طرح به اسفندماه برسد.

  • نویسنده :
  • منبع : خبرگزاری ایسنا