شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنر‌های نمایشی از نیمه خردادماه تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۵۸۹ مجوز صادر کرد.

چارسو پرس: بر اساس آمار از نیمه خردادماه تاکنون ۵۸۹ مجوز از سوی شورای ارزشیابی و نظارت بر متن اداره کل هنر‌های نمایشی در حوزه تئاتر‌های دولتی، نیمه‌دولتی، خصوصی، تئاتر آزاد، کودک و نوجوان، بانوان، نمایشنامه‌خوانی، آثار خیابانی، جُنگ و سرگرمی و ۲۰۰ مجوز به‌منظور تمدید دوره اجرای آثار صادر شده است.

  • نویسنده :
  • منبع :