منابع آگاه از ممنوع الخروجی این دو سینماگر خبر دادند.

چارسو پرس: بهتاش صناعی ها و مریم مقدم کارگردانان فیلم سینمایی« کیک محبوب من »ممنوع الخروج شدند.

بهتاش صناعی ها و مریم مقدم، شنبه  شب برای ادامه آماده سازی فیلم «کیک محبوب من »عازم فرانسه بودند تا با تدوین نهایی و میکس  فیلم، نسبت به آماده سازی آن اقدام کنند.

اما هنگام خروج از گیت پلیس پاسپورت های آنان توسط پلیس ضبط شد و به آنها اعلام شد ممنوع الخروج هستند.

 هنوز مشحص نیست دلیل ممنوع الخروجی این دو سینماگر به چه دلیل بوده است.

  • نویسنده :
  • منبع : سینما اعتماد