بهروز افخمی می گوید فیلم داستانی و مستند قتل مهرجویی را خواهم ساخت.

چارسو پرس:  بهروز افخمی در پاسخ به سوال کارشناس برنامه درباره فعالیت جدیدش پیرامون حادثه مهرجویی گفت:   اگر این اتفاق در آمریکا رخ می‌داد چندین فیلم و کتاب درباره آن نوشته می‌شد، اما اینجا نه تنها خودشان چیزی نمی‌سازند بلکه چشم دیدن دیگران که قصد دارند در این زمینه تولید کنند را هم ندارند.

 

  • نویسنده :
  • منبع :