اجرای متفاوت مشترک انوشیروان روحانی و همایون شجریان در کنسرت لندن را ببینید.