رضا عطاران در فیلم «صدام» به ایفای نقش می‌پردازد.
چارسو پرس: رضا عطاران در فیلم «صدام»، نقش مردی را بازی خواهد کرد که به دلیل شباهت به صدام از او می‌خواهند تا نقش بدل او را ایفا کند!

این اولین فیلم مستقل پدرام پورامیری خواهد بود که پیش‌تر با حسین دوماری فیلمنامه می‌نوشتند و فیلم می‌ساختند، همچنان که حسین دوماری نیز فیلم مستقل «کوکتل مولوتوف» را ساخته است.