محمدحسن شانه‌ساز(نایب رئیس هیات مدیره نماوا) در گفت و گویی با اعلام اینکه هزینه تولید هر قسمت سریال در این پلتفرم به ۳ میلیارد تومان رسیده به تندی به بازیگران و تهیه‌کننده‌های سینما حمله کرد.
چارسو پرس: محمدحسن شانه‌ساز(نایب رئیس هیات مدیره نماوا) در گفت و گویی با اعلام اینکه هزینه تولید هر قسمت سریال در این پلتفرم به ۳ میلیارد تومان رسیده به تندی به بازیگران و تهیه‌کننده‌های سینما حمله کرد.

او در صحبت‌هایش گفت:«بازیگران این سریال‌ها خیلی بی اخلاق‌اند. بازیگران و تهیه‌کننده‌ها همه بی‌اخلاقی‌های خاص خودشان را دارند و به قرارداد و حرف‌شان متعهد نیستند. من در چند صنعت مختلف از لوازم خانگی تا کاشی‌کاری و خودرو بودم من به بی‌اخلاقی اینها هیچ جا ندیدم. اسم‌شان این است که هنرمندند اما بسیار بی اخلاق اند. اول و آخرشان پول هست. پول بده هر کاری می کنند.»