مراسم بزرگداشت احمدرضا معتمدی با حضور هنرمندان در موزه سینمای ایران برگزار شد.