زاکانی معتقد است فیلم سینمایی «بی‌بدن »محصول شهرداری تهران پرفروشترین فیلم اجتماعی سینمای ایران است.

چارسو پرس:  سعید رجبی فروتن در کانال شخصی خود نوشت؛ راستی آزمایی ادعای زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مناظره سوم با موضوع فرهنگ و هنر دارم.


او نوشت: زاکانی معتقد است فیلم سینمایی بی‌بدن محصول شهرداری تهران پرفروشترین فیلم اجتماعی سینمای ایران است.


بر اساس داده‌های آماری سمفا درگاه اینترنتی فروش فیلم،  


« بی‌بدن »محصول سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، موفق به جذب ۷۴۳۵۷۰ تماشاگر در سال‌جاری شد.


حال آنکه فیلم سینمایی ملاقات خصوصی تولید سال ۱۴۰۰ با موضوع اجتماعی در سال ۱۴۰۱ توانست ۸۶۵۲۴۹ تماشاگر را به سینماها بکشاند.


نتیجه‌گیری:

ادعای مطرح شده از سوی این نامزد انتخابات صحیح نیست.