اخبار ویژه
احمد-شفیعی
تهیه‌کنندگی مستندهای بحران با مخاطرات زیاد همراه است 30 آذر 1398
تهیه‌کنندگی مستندهای بحران با مخاطرات زیاد همراه است

تهیه‌کنندگی مستندهای بحران با مخاطرات زیاد همراه است

تهیه‌کننده فیلم‌های مستند با اشاره به سختی و مخاطرات ساخت مستند بحران، گفت: تهیه‌کنندگی این نوع مستندها به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیری در بحران‌ها، سختی هایی را می طلبد که خیلی‌ها سراغ آن نمی روند چراکه متن و سناریویی وجود ندارد و هیچ چیز قابل پیش بینی نیست بنابراین برای رسیدن به بطن ماجرا فقط باید راهی منطقه شد.