اخبار ویژه
جنوب-از-شمال-غربی
جنوب از شمال‌غربیِ ایوب آقاخانی به دو زبان منتشر شد 6 شهریور 1398
جنوب از شمال‌غربیِ ایوب آقاخانی به دو زبان منتشر شد

جنوب از شمال‌غربیِ ایوب آقاخانی به دو زبان منتشر شد

نمایشنامه جنوب از شمال‌غربی نوشته ایوب آقاخانی توسط نشر عنوان منتشر شد.

اجرای «جنوب از شمال غربی» در خانه موزه انتظامی 24 آذر 1394
اجرای «جنوب از شمال غربی» در خانه موزه انتظامی

اجرای «جنوب از شمال غربی» در خانه موزه انتظامی

نمایش «جنوب از شمال غربی» به کارگردانی مهدی نعمتی از ۲۹ آذرماه اجرای خود را در خانه موزه انتظامی آغاز می کند.