اخبار ویژه
دانشکده-سینما-و-تئاتر
مدیر گروه نمایش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر: کمبود بازار کار، معضل اصلی رشته‌ها است 14 آذر 1398
مدیر گروه نمایش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر: کمبود بازار کار، معضل اصلی رشته‌ها است

مدیر گروه نمایش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر: کمبود بازار کار، معضل اصلی رشته‌ها است

مدیر گروه نمایش دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر با اشاره به اینکه پیگیری منافع ملی، مهمترین شاخصه شهیدان دانشجو ۱۶ آذر سال ۳۲ بوده است، گفت: این روحیه را همچنان می‌توان در میان دانشجویان جستجو کرد چرا که اغلب آنها نگاهی جسور و مطالبه گر دارند.

واکنش رییس دانشکده سینما و تئاتر به تحصن دانشجویان/ حق دارند 6 اسفند 1396
واکنش رییس دانشکده سینما و تئاتر به تحصن دانشجویان/ حق دارند

واکنش رییس دانشکده سینما و تئاتر به تحصن دانشجویان/ حق دارند

رییس دانشکده سینما و تئاتر تأکید کرد که وزارتخانه علوم باید نگاه خود را در زمینه آموزش هنر تغییر دهد و بداند که آموزش هنر با علم تفاوت دارد.