اخبار ویژه
ریچارد-لینک-لیتر
ریچارد لینک لیتر «قاتل» را کارگردانی می‌کند 24 اردیبهشت 1401
ریچارد لینک لیتر «قاتل» را کارگردانی می‌کند

ریچارد لینک لیتر «قاتل» را کارگردانی می‌کند

ریچارد لینک‌لیتر قرار است فیلمی بر مبنای داستان واقعی یک قاتل مخفی بسازد.