اخبار ویژه
شوشتر
گزارش تصویری- نمایش «مرگ تصادفی یک آنارشیست» به کارگردانی آرزو کهوازی 27 فروردین 1401
گزارش تصویری- نمایش «مرگ تصادفی یک آنارشیست» به کارگردانی آرزو کهوازی

گزارش تصویری- نمایش «مرگ تصادفی یک آنارشیست» به کارگردانی آرزو کهوازی

گزارش تصویری- نمایش «مرگ تصادفی یک آنارشیست» به کارگردانی آرزو کهوازی