اخبار ویژه
عسل-بدیعی
فیلمی از افشاگری رضا داود نژاد از مرگ ناگهانی عسل بدیعی 15 فروردین 1400
فیلمی از افشاگری رضا داود نژاد از مرگ ناگهانی عسل بدیعی

فیلمی از افشاگری رضا داود نژاد از مرگ ناگهانی عسل بدیعی

هشت سال پس از درگذشت ناگهانی عسل بدیعی، حالا رضا داوودنژاد؛ همسر خواهر این بازیگر ، مطالب و حقایقی تازه درباره مرگ او را آشکار کرد.