پنجشنبه , ۲۸ تیر, ۱۴۰۳
مهران حيدري
گزارش تصویری - شیراز- نمایش با كاروان سوخته به کارگردانی مهران حیدری 28 آذر 1392
گزارش تصویری - شیراز- نمایش با كاروان سوخته به کارگردانی مهران حیدری

گزارش تصویری - شیراز- نمایش با كاروان سوخته به کارگردانی مهران حیدری

-

شیراز/ يادداشتی  بر نمايش با كاروان سوخته 25 آذر 1392
شیراز/ يادداشتی بر نمايش با كاروان سوخته

شیراز/ يادداشتی بر نمايش با كاروان سوخته

نمايش با كاروان سوخته نوشته ي عليرضا كوشك جلالي با بازي و كارگرداني مهران حيدري از 13 تا 22 آذر در سالن استاد هودي شيراز به روي صحنه رفت و بعد از آن تا 25 آذر تمديد شد