پنجشنبه , ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نقد فیلم Fighter
نقد فیلم Fighter / یک فیلم هندی شعاری 25 فروردین 1403
نقد فیلم Fighter / یک فیلم هندی شعاری

نقد فیلم Fighter / یک فیلم هندی شعاری

احساس می‌کنم اگر بخواهیم برای هندی‌ها هویتی مجزا متصور بشویم، باید جایی خارج از منازعات سیاسی و اجتماعی به دنبال آن‌ باشیم؛ مثلاً در فیلم Fighter، یک بیننده‌ی خارجی، بجای اینکه هویت هندی‌ها را از طریق درگیری‌های نیروهای هوایی و شعار «زنده باد هند» بجوید، در نمایش‌های موسیقی توسط سلبریتی‌ها، شوخی‌های همیشه حاضر و قصه‌های عاشقانه‌ی فرعی پیدا می‌کند.