پنجشنبه , ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳
نمایشنامه میرزا فرفره
نمایشنامه «میرزا فرفره» در نوفل‌لوشاتو خوانش می‌شود 29 آبان 1397
نمایشنامه «میرزا فرفره» در نوفل‌لوشاتو خوانش می‌شود

نمایشنامه «میرزا فرفره» در نوفل‌لوشاتو خوانش می‌شود

نمایشنامه "میرزا فرفره "به نویسندگی دکتر داوود فتحعلی بیگی و کارگردانی علیرضا دستمالچی شنبه سوم آذرماه، ساعت ۲۰ در عمارت نوفل لوشاتو خوانش می شود.