اخبار ویژه
پوریا-جعفرپور-کاشی
میزبانی سپند از نمایش «قتل در کاخ» 11 آبان 1400
میزبانی سپند از نمایش «قتل در کاخ»

میزبانی سپند از نمایش «قتل در کاخ»

نمایش «قتل در کاخ» به کارگردانی پوریا جعفرپور کاشی در تماشاخانه سپند روی صحنه می رود.