چهارشنبه , ۲ خرداد, ۱۴۰۳
کاوه ایمانی
کاوه ایمانی «سم پاشی» را تدوین می کند 12 آذر 1398
کاوه ایمانی «سم پاشی» را تدوین می کند

کاوه ایمانی «سم پاشی» را تدوین می کند

فیلم سینمایی «سم پاشی» در مرحله پایانی تدوین قرار دارد.