اخبار ویژه
کمال-جعفری
«چشم مرکب» وارد تماشاخانه سپند می‌شود 11 دی 1348
«چشم مرکب» وارد تماشاخانه سپند می‌شود

«چشم مرکب» وارد تماشاخانه سپند می‌شود

نمایش «چشم مرکب» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی کمال جعفری به زودی در تماشاخانه سپند روی صحنه می‌رود.

«چشم مرکب» در تماشاخانه سپند اجرا می‌شود 3 شهریور 1398
«چشم مرکب» در تماشاخانه سپند اجرا می‌شود

«چشم مرکب» در تماشاخانه سپند اجرا می‌شود

نمایش «چشم مرکب» به نویسندگی و کارگردانی کمال جعفری پس از ۱۰ ماه تمرین و بعد از طی مراحل قانونی روی صحنه می رود.