اخبار ویژه
گالری-گلستان
نقاشی های مسعود کیمیایی روی دیوار می رود/ چاقوهایی روی بوم 3 آذر 1400
نقاشی های مسعود کیمیایی روی دیوار می رود/ چاقوهایی روی بوم

نقاشی های مسعود کیمیایی روی دیوار می رود/ چاقوهایی روی بوم

لیلی گلستان از برپایی نمایشگاه نقاشی های مسعود کیمیایی در گالری گلستان خبر داد و این نقاشی ها را از جنس خود کیمیایی و فیلم هایش دانست.