چهارشنبه , ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳
یک فراموشی بی حس کننده
مستندی درباره‌ی کودکان جنگ زده سوری 11 دی 1398
مستندی درباره‌ی کودکان جنگ زده سوری

مستندی درباره‌ی کودکان جنگ زده سوری

فیلم مستند «یک فراموشی بی حس کننده» با روایتی دیده نشده در خصوص کودکان جنگ زده سوری، پس از پشت سر گذاشتن مراحل پژوهش و تولید، آماده نمایش شد.