علی‌اصغر دشتی نمایش «نام‌بُرده» را به ایرانشهر می‌برد.
پایگاه خبری تئاتر: علی‌اصغر دشتی سرپرست گروه تئاتر «دن‌کیشوت» تازه‌ترین اجرای خود را با عنوان «نام‌بُرده» در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می‌برد. «نام‌بُرده» از تاریخ ٢٥ مهر تا ٢٨ آبان در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرا خواهد شد. علی‌اصغر دشتی نمایش «متاستاز» را در سال ١٣٩۴ به شکل گردشی در ٨ سالن تهران روی صحنه برد. دشتی در مورد «نام‌بُرده» نوشته است: «عواطف معاصر جمعی رویکردی بود که منجر به تولید «متاستاز» شد در «نام برده» از منظری دیگر عواطف معاصر را جستجو می کنیم.» به زودی عوامل نمایش «نام‌بُرده» معرفی می‌شوند.