رئیس هیات مدیره خانه سینما درباره‌ نتیجه جلسه‌ی روسای صنوف درباره‌ی مجمع عمومی پیش رو این تشکل صنفی توضیحاتی داد.

پایگاه خبری تئاتر: همایون اسعدیان درباره‌ جلسه روسای صنوف که درباره انتخابات پیش‌رو این تشکل صنفی ساعتی پیش (26 مرداد ماه) در خانه سینما برگزار شد گفت: جلسه خوبی بود و قرار شد روسای 11 صنفی که هنوز در وزارت کار ثبت قانونی نشده‌اند به عنوان مهمان در مجمع عمومی 28 مرداد ماه شرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: بعدازظهر امروز 26 مرداد ماه روسای صنوف طبق روال نشست‌های مرسوم حاضر شدند و مجددا درباره برخی حواشی و ایرادات وارده به مجمع عمومی بحث و بررسی شد.

اسعدیان با اشاره به جلسه بیش از دو ساعت و نیم برگزار شده، خاطرنشان کرد: دوستان پاسخ‌های قانونی را شنیدند و هر دو طرف؛ 21 صنفی که در وزارت کار ثبت شدند و 11 صنفی که هنوز ثبت نشدند مبنا را بر همدلی و وحدت خانه سینما گذاشتند و فضای مثبتی بوجود آمد که حرف هیات مدیره قانونی است.

او ادامه داد: در این جلسه توافق شد که روسای 11 صنف ثبت نشده به عنوان عضو مهمان در مجمع عمومی حاضر شوند تا به نظر نرسد که صنفی یا گروهی از قطار خانه سینما پیاده شده است و در فضای که بر حفظ وحدت تاکید شده است، شرایطی فراهم شود که این گروه‌ها پس از ثبت قانونی در مجمع عمومی های بعدی بتوانند کاندید شوند.

  • نویسنده :
  • منبع :