شورای صدور پروانه ساخت غیر سینمایی با ساخت یک عنوان فیلم داستانی موافقت کرد.

پایگاه خبری تئاتر: در جلسات اخیر شورای پروانه ساخت غیر سینمایی، برای فیلم داستانی" بهارنارنج" به تهیه کنندگی محمد کمالی پور و کارگردانی فرشاد گل سفیدی پروانه ساخت صادر شد. همچنین در این جلسه برای یک عنوان فیلم مستند وکوتاه پروانه ساخت صادر شد. شورای پروانه نمایش آثار غیر سینمایی، برای داستانی بلند " زغال " به تهیه کنندگی و کارگردانی اسماعیل منصف ، داستانی بلند " زنده باد مرگ" به تهیه کنندگی بهروز افخمی و کارگردانی امیر شیرمحمدی و قسمت جدید سریال " نهنگ آبی" پروانه نمایش صادر کرد. در این جلسه با نمایش 5 عنوان فیلم کوتاه ، یک عنوان سریال انیمیشن خارجی و یک عنوان فیلم خارجی موافقت شد.