در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جزییات گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در چهار ماهه اول سال ۹۸ منتشر شد.

پایگاه خبری تئاتر: در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزییات گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در چهار ماهه اول سال ۹۸ منتشر شد.

اطلاعات گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی بر اساس حمایت از تحقیق و نگارش فیلمنامه و تولید فیلم سینمایی، حمایت از تولید فیلم سینمایی، حمایت از تولید آثار سینمایی فاخر، کمک به تشکیل هسته‌های تقویت متن و تولید محتوای سینمایی، کمک به برگزاری نشست فیلمسازان با اندیشمندان حوزه و دانشگاه، کمک به برگزاری بازدید فیلمسازان از مراکز و دستاوردهای مهم کشور، کمک به انجام ارزشیابی و نظارت بر تولید و نمایش آثار سینمایی، کمک به تولید و انتشار ماهنامه فیلم نگار و فصل نامه فارابی و سایر انتشارات تخصصی، کمک به انجام مطالعات موردی و تدوین گزارش‌های تخصصی سینما، حمایت از ساخت آثار برای عرضه در شبکه خانگی، حمایت از تقویت متن و محتوا برای نمونه سازی و تولید سریال در ساختار فناوری‌های نو پدید، حمایت از برگزاری سی و هشتمین جشنواره ملی و جهانی فیلم فجر و...  تنظیم شده است.

  • نویسنده :
  • منبع :