گزارش عملکرد مالی انجمن سینمای جوانان ایران، بنیاد سینمایی فارابی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۸ اعلام شد.

پایگاه خبری تئاتر: در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی انجمن سینمای جوانان ایران از موسسات تابعه سازمان سینمایی در پنج ماهه اول سال۹۸ منتشر شد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، اطلاعات گزارش عملکرد مالی انجمن سینمای جوانان ایران بر اساس حمایت از تولید فیلم کوتاه( داستانی، مستند ،انیمیشن) ،حمایت از گسترش فعالیت انجمن سینمای جوانان ایران در کشور ( هزینه پشتیبانی ۶۰ دفتر انجمن در کشور)، حمایت از برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و برگزاری همزمان در استان‌ها، حمایت از برگزاری جشنواره‌های منطقه‌ای فیلم کوتاه( چابهار،شیراز و کرمانشاه)، حمایت از برگزاری هفته فیلم و عکس استان‌ها و پاتوق فیلم،حمایت از برگزاری دوره‌های آموزش فیلم‌سازی از طریق دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران، حمایت از برگزاری المپیاد فیلمسازی نوجوانان،حمایت از اکران فیلم در مناطق غیر برخوردار به صورت سینما سیار تنظیم شده است.

گزارش عملکرد مالی انجمن سینمای جوانان ایران در پنج ماهه اول سال۹۸ را در این لینک مشاهده کنید. 


 

گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی در پنج ماهه اول سال۹۸ اعلام شد

در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در پنج ماهه اول سال۹۸ منتشر شد.

اطلاعات گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی بر اساس حمایت از تحقیق و نگارش فیلم نامه و تولید فیلم سینمایی،حمایت از تولید فیلم سینمایی، حمایت از تولید آثار سینمایی فاخر،کمک به تشکیل هسته های تقویت متن و تولید محتوای سینمایی،کمک به برگزاری نشست فیلم سازان با اندیشمندان حوزه و دانشگاه،کمک به برگزاری بازدید فیلم سازان از مراکز و دستاوردهای مهم کشور،کمک به انجام ارزشیابی و نظارت بر تولید و نمایش آثار سینمایی،کمک به تولید و انتشار آخرین شماره چاپی ماهنامه فیلم نگار و فصل نامه فارابی و سایر انتشارات تخصصی،کمک به انجام مطالعات موردی و تدوین گزارش های تخصصی سینما،حمایت از ساخت آثار برای عرضه در شبکه خانگی، حمایت از تقویت متن و محتوا برای نمونه سازی وتولید سریال در ساختار فناوری های نو پدید ،حمایت از برگزاری سی و هشتمین جشنواره ملی و جهانی فیلم فجر و .... تنظیم شده است.

  گزارش عملکرد مالی بنیاد سینمایی فارابی در پنج ماهه اول سال۹۸  در این لینک قابل مشاهده است.
 

گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در پنج ماهه اول سال۹۸

در راستای سیاست شفاف‌سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، جزئیات گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از موسسات تابعه سازمان سینمایی در پنج ماهه اول سال۹۸ منتشر شد.

اطلاعات گزارش عملکرد مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی بر اساس کمک به برگزاری جشنواره بین المللی سینما حقیقت و برگزاری همزمان در استان ها،کمک به تولید فیلم مستند(کوتاه،نیمه بلند،بلند)،حمایت از تولید فیلم سینمایی تجربی،حمایت از اکران فیلم های هنری و تجربی،حمایت از تولید مشترک فیلم مستند با دیگر کشورها،کمک به خانه مستند استان ها و سایر مجامع سینمایی،حمایت از تولید و انتشار فصلنامه های انیمیشن و سینما حقیقت،حمایت از تولید فیلم انیمیشن سینمایی، حمایت از تولید فیلم انیمیشن کوتاه،حمایت از تولید مشترک فیلم انیمیشن با دیگر کشورها و هزینه های جاری و حقوق و دستمزد تنظیم شده است.

گزارش عملکرد مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در این لینک قابل مشاهده است.