شورای صدور پروانه ساخت با چهار فیلمنامه موافقت کرد.

پایگاه خبری تئاتر: فیلمنامه های «ریکلام» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی علی اصغر شادروان، «جان سایه» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی حمید خیرالدین، «شنای پروانه» به تهیه‌کنندگی رسول صدرعاملی، کارگردانی و نویسندگی محمد کارت، حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری و «کشتارگاه» به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی و کارگردانی عباس امینی و نویسندگی مشترک عباس امینی و حسین فرخ زاده موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.