دستورالعمل شفاف‌سازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد.

پایگاه خبری تئاتر: دستورالعمل شفاف‌سازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور بهبود و ارتقای بهره‌وری نظام‌های حمایتی و نظارتی در این وزارتخانه و به استناد سیاست‌های کلی نظام اداری کشور و ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شد.

متن دستورالعمل اینجا قابل مشاهده است.

427.28 KB