شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشوری نشان درجه یک هنری در رشته بازیگری را به سعید پورصمیمی اعطا کرد.

پایگاه خبری تئاتر: یکشنبه ۱۴ مهرماه پس از پایان اجرای نمایش «آواز قو» که با بازی هنرمند پیشکسوت سعید پورصمیمی روی صحنه است؛ نشان درجه یک هنری به وی اعطا شد.

این مراسم بدون اطلاع سعید پورصمیمی با حضور سید محمد طباطبایی دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور، شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا بابک هنرمند پیشکسوت و حسین مسافر آستانه رئیس شورای سیاستگذاری تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد.

در این مراسم بعد از پایان نمایش ابتدا محمد طباطبائی دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور و نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روی صحنه آمد و گفت: اینکه استاد سعید پورصمیمی بعد از نزدیک به ۲ دهه روی صحنه تئاتر جادوی بازیگری را به ما نشان می‌دهند، جای خوشحالی دارد و امیدواریم دیگر هنرمندان هم نسل آقای پورصمیمی را هم روی صحنه تئاتر ببینیم.

وی با لایق دانستن سعید پورصمیمی برای دریافت این نشان بیان کرد: وی مصداق بارز نام خود است، سعید به معنای مبارک و خجسته است و ایشان جز این نیستند و همچون نام خود صمیمی و مهربان هستند.

در ادامه شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی هم در جملاتی به جایگاه سعید پورصمیمی در عرصه تئاتر اشاره کرد و حضور وی روی صحنه را ستود.

همچنین رضا بابک در این مراسم با حضور روی صحنه، ضمن اشاره به توان و هنر بازیگری سعید پورصمیمی به ذکر خاطراتی از سال‌ها دوستی با وی پرداخت.

در پایان با حضور سید محمد طباطبایی دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور و نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرام کرمی مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا بابک هنرمند پیشکسوت و حسین مسافر آستانه رئیس شورای سیاستگذاری تماشاخانه ایرانشهر نشان درجه یک هنری به هنرمند پیشکسوت سعید پورصمیمی اعطا شد.

نشان درجه یک هنری طبق قانون، معادل و هم‌تراز دکترای هنری است که با تصویب شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور به هنرمندانی اعطا می‌شود که دارای بالاترین مهارت در رشته هنری خود هستند.