آمار مخاطبان چهار نمایش اجرا شده در تماشاخانه ایرانشهر اعلام شد.

پایگاه خبری تئاتر: بیش از ده هزار مخاطب از نمایش‌های «شک» به کارگردانی مهدی کوشکی، «امشب، اینجا» به کارگردانی مژگان خالقی، «آواز قو» به کارگردانی پریزاد سیف و «امروز روز خوبیست برای مردن» به کارگردانی کمال هاشمی در تماشاخانه ایرانشهر دیدن کردند.

نمایش‌های «شک» به کارگردانی مهدی کوشکی با ۱ هزار و ۶۷۴ مخاطب، «امشب، اینجا» به کارگردانی مژگان خالقی با ۲ هزار ۳۶۰ مخاطب، «آواز قو» به کارگردانی پریزاد سیف با ۵ هزار و ۳۷۱ مخاطب و «امروز روز خوبیست برای مردن» به کارگردانی کمال هاشمی با ۱ هزار و ۳۶۷ مخاطب در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه رفتند.

نمایش «شک» به کارگردانی مهدی کوشکی در ۲۰ اجرای خود پذیرای ۱ هزار و ۶۷۴ مخاطب شد که از این تعداد ۳۰۰ مخاطب با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند. طبق این آمار، فروش نمایش «شک» طی ۲۰ اجرا مبلغ ۶۱ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بوده است.

نمایش «امشب، اینجا» به کارگردانی مژگان خالقی نیز در ۱۹ اجرای خود پذیرای ۲ هزار و ۳۶۰ مخاطب شد که از این تعداد ۲۸۵ مخاطب با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند. طبق این آمار، فروش نمایش «امشب، اینجا» طی ۱۹ اجرا مبلغ ۹۵ میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده است.

نمایش «آواز قو» به کارگردانی پریزاد سیف نیز در ۲۸ اجرای خود پذیرای ۵ هزار و ۳۷۱ مخاطب شد که از این تعداد ۴۲۰ مخاطب با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند. طبق این آمار، فروش نمایش «آواز قو» طی ۲۸ اجرا مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۱۶۲ هزار تومان بوده است.

نمایش «امروز روز خوبیست برای مردن» به کارگردانی کمال هاشمی نیز در ۲۵ اجرای خود پذیرای ۱ هزار و ۳۶۷ مخاطب شد که از این تعداد ۳۷۵ مخاطب با بلیت مهمان به تماشای این نمایش نشستند. طبق این آمار، فروش نمایش «امروز روز خوبیست برای مردن» طی ۲۵ اجرا مبلغ ۳۱ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان بوده است.

کد خبر
  • نویسنده :
  • منبع :