وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اجرای جدی شفافیت در این وزارتخانه تاکید کرد.
پایگاه خبری تئاتر:  سیدعباس صالحی در توئیتر خود نوشت: شفافیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جدی است. هرچند در آغاز راه هستیم. انتشار یارانه‌ها، قراردادها، حمایت‌ها، دستورالعمل‌ها و... از آنان که ما را می‌نگرند و با نقد و پیشنهاد از خطاها می‌کاهند و بر توان‌ می‌افزایند، سپاسگزارم. اتاق شیشه‌ای، نجات‌بخش نظام اداری کشور است.

صالحی افزود: مبارزه با فساد را جدی باید گرفت و در آن مماشات نداشت. اما متهم و حتی مجرم، حقوق انسانی و دینی دارد که نمی‌توان به بهانه‌ی مبارزه با فساد آن را نادیده گرفت. مباد پاره‌ای از التهابات، حقوق متوازن فردی و اجتماعی را ناموزون کند.

  • نویسنده :
  • منبع :